Predstavitev

Dejavnost kluba in njegov namen

Kakšne so dejavnosti kluba Virtualnega letalstva in kakšen je namen kluba?

Naše osnovno poslanstvo je združevati vse ljubitelje letalstva, tako realnega, kot virtualnega. Samoumevno, kajti brez realnega letalstva, tudi virtualnega ne bi bilo. Poleg združevanja istomislečih, je naš osnovni namen širjenje čudovitega in edinstvenega hobija, kar virtualno letenje zagotovo je. Za uspešno vključitev v ta hobi, pa so potrebna še druga znanja in sposobnosti, kot npr. dobro poznavanje računalnikov in njihovega delovanja, poznavanje letalske frazeologije in postopkov ter procedur, ki veljajo v svetu realnega letalstva. Zaradi kompleksnosti hobija, si upam trditi, da poleg druženja in prijateljstva, širimo tudi tehnično kulturo s področja tako informatike, kot letalstva. Za tako kompleksen pristop, je potrebna dobro organizirana skupnost ljudi z odličnim poznavanjem zgoraj omenjenih področij. In ker smo člani kluba čisto navadni ljudje "z vseh vetrov" in različnih poklicnih področij, zružujemo vse naše znanje za skupni cilj: delovanje celotnega sistema v eno celovito enoto.

V klubu so dobrodošli ljudje vseh profilov in starosti. Tu ni omejitev. Potrebnega je le nakaj osnovnega znanja o delovanju računalniške tehnologije, medmrežja in obilo dobre volje ter želje naučiti se nekaj novega.   

Igor Krušič
Predsednik Kluba virtualnega letalstva Slovenije